เกี่ยวกับ TRANE

ด้วยประสบการณ์กว่า 48 ปีในการประกอบธุรกิจ (ตั้งแต่ปี 2519), แบรนด์ TRANE ได้กลายเป็นชื่อที่รู้จักของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจารบีที่เป็นที่นิยมในไทย, พม่า และทั่วทั้งเอเชีย. ผลิตภัณฑ์จารยีของเราได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคในไทยมามากถึง 48 ปี. เราเป็น เราเป็นกิจการที่มี่กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจแบบแนวตั้ง 100% ที่มีทั้งโรงงานผลิตและมีความสามารถในการควบคุมคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการผลิต. เมื่อคุณเลือก TRANE คุณก็ได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ในราคาที่คุ้มค่าอย่างน่าทึ่ง.

โรงงานผลิตและสถานที่ของเรา

คลังสินค้า และโรงงานผลิตมีพื้นที่กว่า 50,000 ตารางเมตร มีการผลิตสินค้า 13 สายการผลิต เรามีความสามารถในการผลิตและจัดส่งได้ถึง 5.5 ล้านลิตรต่อเดือน และความสามารถในการผลิตบรรจุภัณฑ์ของเราคือ 2 ล้านขวดต่อเดือน นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องพิมพ์และเครื่องติดฉลากอัตโนมัติซึ่งทำให้เราสามารถควบคุมต้นทุนได้ต่ำ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงสุดในราคาที่เท่ากัน เราเป็นกิจการที่มี่กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจแบบแนวตั้ง 100% และมีความสามารถในการดำเนินการควบคุมคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดของกระบวนการผลิต นอกจากนี้เรายังมีห้องปฏิบัติการทดสอบและสถานที่วิจัยและพัฒนาของเราเองในสถานที่ เมื่อคุณเลือก TRANE คุณได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงพร้อมราคาที่เหมาะสมอย่างมาก

TOP