DIAMOND SHIELD™ TECHNOLOGY

ไดมอนชิลล์เทคโนโลยี เป็นเทคโนโลยีสูตรเฉพาะของเทรนที่ผนึกโครงสร้างของโมเลกุลน้ำมันให้ยึดตัวกันอย่างแข็งแกร่ง มีลักษณะคล้ายโครงสร้างลูกบาศก์ของเพชร เคลือบยึดเกาะกับชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการสึกหรอขั้นสูง และต้านทานการเสื่อมสภาพจากความร้อน ความชื้น ซึ่งเป็นต้นเหตุนึงของการก่อตัวของสิ่งปรกที่ทำให้อายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องสั้นลง และทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ARMOUR TECH™ TECHNOLOGY

อาร์เมอร์เทคเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีสูตรเฉพาะของเทรนที่ช่วยเพิ่มความทนทานขั้นสูงให้กับโครงสร้างของโมเลกุลน้ำมัน และสร้างการเคลือบยึดเกาะกับชิ้นส่วนเครื่องยนต์เป็นเกาะป้องกันการสึกหรอ และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ให้การยับยั้ง และทำลายการก่อตัวของสิ่งสกปรกตามจุดที่สำคัญของชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ซึ่งเป็นต้นเหตุนึงที่อาจทำให้เกิดการสึกหรอได้ ทำให้เครื่องยนต์สะอาด และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

LIQUIDBOOST™ TECHNOLOGY

ลิคควิดบูสท์เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีสูตรเฉพาะของเทรนที่ช่วยเพิ่มพลังของโมเลกุลให้ไหลตัวได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดการสึกหรอเมื่อเครื่องยนต์เริ่มทำงาน หรือการทำงานในการจราจรที่ติดขัดในเมือง ซึ่งสร้างความสึกหรอให้กับเครื่องยนต์เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยลดแรงเสียดทาน และปลดปล่อยพลังของเครื่องยนต์ให้สัมผัสถึงการขับขี่ได้เต็มประสิทธิภาพ

TOP